Pokuty za neplatenie pzp alebo ako to v reálnom živote chodí...

15.11.2016 v kategórii: PZP 0 Comments
pokuty_za_neplatenie_pzp-uem.jpg

Už sa Vám stalo, že vám prišiel domov šek, alebo výzva na zaplatenie PZP, a vy pod hŕbou starostí ste úplne na to zabudli? Dni bežali, potom to boli už týždne a zrazu bum - nehoda...

Ako naschával a práve vám sa stane, že pri vychádzani z parkoviska pred obchodným centrom nebúrate. Úplna blbosť, drobná chvíľka nepozornosti. Máte zničené vaše auto, ale čo je ešte horšie, hneď viete čo ste nestihli... poslať platbu za PZP. Nič príijemné. Situácia, v ktorej by sa málokto z nás chcel ocitnúť. Niečo Vám to pripomenulo ? Napríklad hneď a zaraz uhradiť to vaše PZP?

Takéto situácie sa ale bežne dennodenne stávaju a kvôli naozaj malej platbe, ktorá pri kvártálnom poistnom zväčša činí sumu aj do 30 eur si takto privodíme problémy veľkých finančných rozmerov.

Slovenská legislatíva prikazuje každému držiteľovi motorového vozidla uzatvorenie povinného zmluvného poistenia (PZP). Ide o poistenie, z ktorého sa uhrádzajú škody, ktoré spôsobil poistený iným účastníkom cestnej premávky. Táto povinnosť platí od prvého do posledného dňa, kedy je vozidlo v evidencii motorových vozidiel. Poisťovňa si však veľkú hlavu nerobí z jednej chýbajúcej platby za vaše PZP, nakoľko vie, že ak dôjde k poistnej udalosti v období, v ktorom meškáte so splátkou, poisťovňa môže na základe nezaplateného poistného odmietnúť úplné preplatenie škody, ktorú spôsobíte.

To mi pripomína jeden príbeh z mojej praxe. Síce, ako sprostredkovatelia klientom mnohokrát radíme, čo je pre nich najvýhodnejšie, ale zodpovednosť za úhradu finančných produktov nesie vždy klient sám. Možno sa Vám stalo podobne ako mojému klientovi, že náhle prídete o prácu, alebo stanu sa Vám veci, ktoré spôsobia nečakané výdavky. Platby sa začnú kopiť a jednou z nich je aj platba za poistné PZP. Môj klient za svoje PZP poisťovni nezaplati až 3 polročné pojistné obdobia. Poisťovňa mu síce poslala jednu, či dve výzvy na úhradu a určite aj upomienku, na ktorú si on síce nepamätá, na konci vždy neuhradeného obdobia. K úhrade z jeho strany však ani raz nedošlo. V prípade nezaplatenia splátky poistného do jedného mesiaca odo dňa splatnosti, poistná zmluva zvyčajne zaniká, jeho stále pokračovala. Určite nie je cieľom daného klienta ospravedlňovať z jeho konania, avšak po roku a pol neplatenia bol to práve on, čo vychádzal z parkoviska a spôsobil škodu vo výške viac než 1.200 EUR. Síce si uvedomoval, že nemá uhradené poistné, nazdával sa však, že ak hneď na ďalší deň omeškané platby uhradí, mohlo by byť všetko v poriadku. S poškodeným spísali poistnú událosť a zaslali do poisťovne Platnosť svojej poistnej zmluvy si na druhý deň ešte skontroloval prostredníctvom oficiálnej stránky Slovenskej kancleárie poisťovateľov (www.skp.sk) a k danému dňu bolo auto poistené podľa zmlvy ako mal uzatvorenú. Táto informácia ho tiež posmelila a utvrdila, že všetko snáď dobre dopadne. Poisťovna však pri šetrení poistnej udalosti zistila, že pojistná zmluva klienta, ktorý škodu spôsobil, mala byť už dávno zrušená pre neplatenie, a keďže poisťovňa je veľmi veľká inštitúcia, kde sa občas stane, že pravá ruka nevie, čo robí ľavá, niekto proste jednoducho zabudol spracovať toto zrušenie. Poisťovňa sa teda rozhodla zmluvu dodatočne zrušiť a z dôvodu neplatenia, a to spätne rok dozadu. Klientovi vznikla zároveň povinnosť si spätne, odo dňa zrušenia, pôvodnej poistnej zmlvuy uzatvoriť poistenie v rovnakej poisťovni. Pokiaľ by ste uzavreli zákonnú poistku v inej poisťovni, bola by zo zákona neplatná. Tým pádom úhrada, ktorú klient zrelizoval bola zaúčtovaná za obdobie do ukončenia zmluvy a preplatok bol použitý na úhradu pojistného zo zmluvy, ktorú mal klient povinnosť si uzatvoriť. Napriek tomu, že poisťovňa peniaze od klienta obrdržala, z vychádzajúcich skutočnosti vyplýva, že klientovi škodu plniť odmietli.

PZP nemá teda vo svojom názve slovo „povinnost“ len tak. V takýchto prípadoch Slovenská kancelária poisťovateľov (SKP) síce odškodní poškodeného z garančného fondu, ktorý pre takéto účely vedie, no celú škodu následne vymáha od klienta - neplatiča., tak to dopadlo aj v opisovanom prípade. Tu je možnosť úhrady splátkovým kalendárom. No v prípade neplnenia tejto dohoty je dlh postúpený exekučnímu úradu a celá suma nákladov sa môže vyšplahať o niekoľko stoviek eur. Povinný ste teda vy platiť, poisťovňa nemá povinnosť vás vyzývať a domáhať sa vašej platby, môže sa tak stať a zväčša tak aj koná, ale robí tak po niekoľkých mesiacoch, kedy si je vedomá o tomto obchode s vámi, že zisk má istý.

No týmto problém ani zďaleka nekončí. SKP ochotne dáva na vedomie takéto konanie štátnym orgánom, tie môžu takémuto „nepoctivému“ držiteľovi vozidla uvaliť pokutu až do výšky viac ako 3300 eur. A tak sa aj stalo v tomto prípade, keď jedného dňa spomínaný nešťastník obdržal obálku s pokutou vo výške 500 EUR. Skrz celej situácie v ktorej sa klient nachádzal sme zvolili riešenie spôsobom odvolania. Formou opísania finančnej situácie, kvôli ktorej sa klient dostal do finančnej nestability a následnej delikvencie voči poisťovni, sme apelovali na prehodnotenie výšky udelenej pokuty. To prinieslo klientovi úsporu 450 EUR, nakoľko konečná suma pokuty bola stanovená na 50 EUR.

Dajte si naozaj pozor, ktoré platby uprednostníte. a určite pokiaľ ste sa rozhodli zmeniť poisťovnu a už ste podali výpoveď, neodporúča sa ukončiť poistnú zmluvu týkajúcu sa zákonnej poistky nezaplatením posledného poistného. s domnienkou, že veď o “oni“ mi pošlu ten zostatok doplatiť. Z takéhoto ukončenia PZP sa dostávate do rovnakej situácie a úplne zbytočného rizika. V prípade, ak by ste spôsobili poistnú udalosť a boli by ste v omeškaní s platením poistného, poisťovni vzniká právo regresu až do výšky vyplateného poistného plnenia.

Pripomenulo Vám to niečo, čo ste už zažili? V tom vašom prípade to ale nemalo až také katastrofálne násldky? Tak vy ste tí stastlivci, ktorí mali to šťastie že nikto na to neprišiel, ale pozor , nemusí tak byť aj nabudúce! Ak máte pocit, že sú platby pre Vás príliž vysoké, skúste sa poobzerať po lacnejšom produkte. Poisťovne majú mnohokrát v ponuke špeciálne kampane a zľavy, a novú poistnú zmluvu si môžete mnohokrát dojendať aj v predstihu 3 až 6 mesiacov dopredu. Nezabudnite však tu existujúcu včas ukončiť. Ak máte naozaj veľa povinnosti a bežne sa Vám stáva že tieto platby uhrázdate s oneskorením, skúste zvážiť zmenu z področnej (napríklad kvartálnej) platby pojistného na ročnú platbu, riziko dostať sa do problémov s PZP sa Vám 4 - násobne zníži.

Pridajte si zadarmo pripomienku výročia zmluvy na stránke Profinancie.sk

Autor: Ing. Miroslava Vihonská, oblasná riaditeľka, Fincentrum, a.s.

Zdieľajte článok na sociálnych sieťach: